Tehnološki nivoi slušnih aparata

Tehnologija slušnih aparata, uostalom kao i kod drugih elektronskih uređaja, klasifikovana je po tehnološkim nivoima. To su: osnovni, standard, napredni i premijum. Svaki nivo tehnologije slušnih aparata daje odgovarajući nivo obrade zvuka različitih zvučnih situacija.

Mi smo zbog specifičnosti našeg tržišta napredni nivo podelili na srednji-viši i visoki, čime su mogućnosti slušnih aparata na tim nivoima bolje prilagođeni cenovnim klasama. A činjenica je da tehnološki nivoi najviše uslovljavaju cenu koštanja ovih sofisticiranih uređaja. Opseg cena na jednom tehnološkom nivou delimično zavisi i od izabranog tipa aparata i time načina njegove implementacije.

Odgovarajući izbor tehnološkog nivoa od suštinskog je značaja za krajnje zadovoljstvo tokom korišćenja slušnog aparata.

OSNOVNI tehnološki nivo je uglavnom za osobe koje se mnogo ne kreću. Možete očekivati da će Vam osnovna tehnologija pomoći u mirnijim zvučnim situacijama. Ovi aparati omogućavaju razumevanje razgovora jedan na jedan, čak i ako Vam osoba govori iz druge sobe. Od njih se takođe može očekivati da će Vam pomoći u razgovoru s malim grupama u tišim situacijama. Takođe bi Vam trebali pomoći oko TV-a i radija. Dobro programirani osnovni slušni aparati pomoći će i u manje bučnim okruženja (pri tome je poželjno korišćenje dva aparata ukoliko postoji oštećenje na oba uha).

STANDARD tehnološki nivo je za osobe koje su malo aktivnije u svojim svakodnevnim aktivnostima. Karakteristike ovih slušnih aparata su bolje od osnovnih karakteristika. Možete očekivati svu pomoć koju bi Vam pružio osnovni slušni aparat, ali na višem nivou; i povrh toga možete očekivati pomoć u malo izazovnijim zvučnim okruženjima. Kao na primer u grupnim situacijama, na manjim sastancima, izlascima, u prodavnicama i restoranima. Pri tome se podrazumeva uobičajeni nivo buke okruženja u kome ovi aparati standardno dobro pomažu. Stoga predstavljaju standardno dobro rešenje.

SREDNJI & VIŠI tehnološki nivoi obuhvataju širi oseg slušnih rešenja ali im je zajedničko da su zaista dobri za aktivnije ljude i daju dobar kvalitet zvuka i jasnoću govora u većini situacija. Možete očekivati svu pomoć koju dobijete od dva prethodna nivoa slušne tehnologije, ali složene zvučne situacije više neće biti mogući problem. Obično na ovom nivou možete očekivati pomoć u situacijama kao što su velike dvorane ili crkve. Trebali biste biti u prilici da dobro čujete u pozorištu, a i muzika bi trebalo da zvuči prilično dobro, pogotovu jer je moguće korišćenje dodatnih bluetooth uređaja za bežični prenos zvuka iz audio uređaja i telefona; a dostupne su i aplikacije za pametne telefone kojima se aparati mogu pretvoriti u još funkcionalnije uređaje. Generalno, razumevanje govora u bučnijim situacijama je osigurano, a da li srednji ili viši nivo, preporuka se daje u zavisnosti od nekih specifičnih zahteva i potreba korisnika.

VISOKI tehnološki nivo je napredan, visokotehnološki nivo na kome je objedinjen najveći broj tehnoloških karakteristika. Ali postoje jasne razlike između ovih i premium uređaja i postoje dobri razlozi zašto možda izabrati premium tehnologiju, ali ovi uređaji su fantastični. Možda, ako želite da čujete izuzetno dobro, a niste više u radnom odnosu i ekstremno aktivni, ovaj tehnološki nivo može biti racionalno rešenje za vaš sluh jer ne pravite veliki kompromis, a dostupni su i svi dodatni uređaji...

PREMIJUM tehnološki nivo podrazumeva da slušni aparati sadrže sve najnovije tehnološke karakteristike. Ako jednostavno morate dobro da čujete u svakoj situaciji, ovi uređaji su verovatno pravi za Vas. Dizajnirani su tako da mogu uraditi sve što i aparati na nižim nivoima, ali izuzetno bolje i više, pružajući najbolju jasnoću govora i najprirodniji zvuk u gotovo svakoj zvučnoj situaciji. Na premijum nivou dva slušna aparata zaista će raditi kao par, odlučujući o tome kako će delovati u svakom trenutku kako biste čuli najbolje moguće. Ovaj nivo tehnologije je namenjen aktivnim ljudima koji žele da zaborave na problem sa sluhom i da koriste dodatne pogodnosti najsavremenije tehnologije.