Slušni aparati VS Amplifikatori

Bitna napomena: Da bi potencijalni korisnik izbegao zamku tržišta i samostalno krenuo u rešavanje problema sa sluhom nabavkom jeftinih amplifikatora preko interneta ili kupovinom istih kod nestručnih lica ili nažalost stručnih koji su spremni obmanuti pacijenta, bitno je shvatiti razliku između: slušnih aparata i amplifikatora (pojačivača zvuka).

Slušni aparati su medicinska sredstva i visokosofisticirani uređaji koji milionima operacija u sekundi prilagođavaju govor i sve zvuke okruženja individualnom oštećenju sluha korisnika. Takođe su individualno prilagođeni ušnim kanalima koji su kod svake osobe jedinstveni - kao što je i otisak prsta.

Za razliku od slušnih aparata, amplifikatori (pojačivači zvuka), mada obično imaju sličan spoljašnji izgled, samo vrše pojačanje zvuka, linearno ili po prethodno definisanoj izlaznoj karakteristici pojačanja, a bez individualnog prilagođavanja prema oštećenju sluha i obliku ušnog kanala, kao i bez prilagođavanja govora i spoljašnjih zvukova oštećenju sluha korisnika u realnom vremenu. Amplifikatori su uglavnom predviđeni za osobe koje žele malo jače čuti u kućnom okruženju i imaju malo i ravnomerno oštećenje sluha ili ga uopšte nemaju, a mogu se poručiti preko Aliexpress-a ili sličnog servisa za nekoliko dolara. Zbog loše izrade i materijala, fizički rok trajanja amplifikatora ili slušalica koje imaju sličnu funkciju je u proseku 6 meseci, a garancija ne podrazumeva fizička oštećenja.

Slušne aparate možete poručiti preko interneta ili kupiti u specijalizovanim prodavnicama, ali njihova aplikacija na korisniku podrazumeva prethodni pregled uz merenje sluha i individualno podešavanje preko računara od sertifikovanih stručnjaka. Potom slede naknadne kontrole i podešavanja kako tokom perioda slušne rehabilitacije (koji traje 45-60 dana), tako i tokom celog perioda njihovog korišćenja koji može trajati i 7-8 godina. Period trajanja aparata je pokriven korisničkom garancijom, što znači da korisnik ne plaća naknadne kontrole, preglede i podešavanja. Fizički rok trajanja slušnih aparata, ukoliko se korisnik pridržava uputstava može pokriti pomenuti period, ali i ako dođe do nekog oštećenja, u autorizovanom servisu se mogu izvšiti popravke, koje mogu biti od 5% do najviše 25 % cene koštanja slušnog aparata.