Savršen sluh je kada se svi zvuci i govor oko Vas mogu čuti tačno onako kako se i prenose. Sve je jasno i može se savršeno shvatiti.

 

Ako, možda mislite da već neko vreme ne ostvarujete savršenu vezu sa svetom oko Vas - evo brzog podsetnika o tome kako je to kad  se savršeno čuje:

 

 • Razgovori se prate bez napora i ne morate da tražite od ljudi da Vam ponavljaju.
 • Nikada ne morate da gledate ili čitate sa usana sagovornika.
 • Jasno čujete iz svih pravaca oko Vas, uključujući kapljice kiše, ptice na drvetu, glas prijatelja iza Vas ili automobil koji prolazi.
 • Bučna okruženja nisu preterano iritantna i naporna vašem sluhu i koncentraciji.
 • Vaš televizor i radio su podešeni na normalnu jačinu. 
 • Vi ste društveno aktivni, uključeni u dešavanja, kontrolišete situacije i samouvereni ste.

 

Ako mislite da se Vaš sluh promenio, važno je da razumete stanje svog sluha danas i da onda saznate kako se može bolje čuti.

Ako postoji oštećenje sluha, to se može opisati stepenom gubitka sluha. Ovako izgleda podela po veličini oštećenja sluha:

 

 • Umereni gubitak sluha. Tihi govor je teže razumeti, naročito sa nekoliko metara udaljenosti, kada neko govori iza Vas ili u bučnim okruženjima. Slušni aparat će poboljšati razumevanje.
 • Srednji gubitak sluha. Praćenje razgovora u bučnom okruženju je problematično. Vaš TV i stereo uređaji su preterano pojačani. Verovatno će Vam trebati slušni aparat za komunikaciju.
 • Srednje-teški gubitak sluha. Često tražite od ljudi da Vam jačim glasom ponove ono što su rekli. Slušni aparat će za Vas značajno poboljšati komunikaciju.
 • Težak gubitak sluha. Slušanje je teško čak i sa pojačanjem. Slušni aparat će Vam omogućiti komunikaciju.

 

Što je stepen gubitka sluha veći, utoliko su i negativni prateći efekti veći, kao što su: srazmerno trajno oštećenje sluha, moguća depresija, izolacija u društvenom i profesionalnom životu i ono najteže - stres zbog svakodnevnog problema u komunikaciji s najdražima, prijateljima i kolegama.

Kada je u pitanju senzorineuralno oštećenje sluha koje predstavlja oštećenje ćelija receptora u unutrašnjem uhu (pužu) i nervnih puteva do centara za percepciju zvuka u mozgu, – onda je to trajni gubitak sluha određenog stepena koji se ne može lečiti uzimanjem medikamenata, niti operativnim putem. Tada se sluh jedino može poboljšati uz pomoć slušnih aparata.

 

Koštana vodljivost pokazuje moguće konduktivno oštećenje srednjeg uva: bubne opne i 3 najsitnije koščice u organizmu (čekića, nakovnja i uzengije) kojima se zvučni talas prenosi do unutrašnjeg uva. Ukoliko postoji značajno oštećenje ovog prenosnog mehanizma može se izvršiti operativni zahvat (kod mlađih osoba) koji može u određenom procentu poboljšati slušnu sposobnost. Ali ako postoji trajno, senzorinuralno oštećenje, problem sa sluhom ostaje.

 

Audiološki softveri za podešavanje slušnih aparata uračunavaju obe komponente oštećenja. Tako da bez obzira na vrstu oštećenja sluha, da li je: senzorineuralno, konduktivno ili mešovito slušni aparati omogućavaju da se dobro čuje.

Slušni aparati ne mogu povratiti sluh koji je već izgubljen. Što je veće oštećenje sluha, slušni aparat će biti manje efikasan, zato je potrebno početi sa korišćenjem slušnih aparata već kada je oštećenje sluha 40 decibela u govornom područiju. To znači da čujete ali ne razumete dovoljno kada Vam neko govori sa daljine, u grupnom razgovoru ili iza vaših leđa.

 

Otpočinjanjem korišćenja aparata na vreme, centri u mozgu zadržavaju svoju funkciju percepcije zvukova iz celog čujnog frekventnog opsega, tako da je slušna rehabilitacija brza i laka za korisnika aparata. Najvažnije je što se osigurava da se sluh neće dalje gubiti usled toga što se mozak lenji na zvuke koje slabo prima i što svi centri u mozgu za percepciju zvuka ostaju aktivni.

 

Ukoliko postoji tinitus – neprijatno zujanje ili pištanje u ušima, – slušni aparati u najvećem broju slučajeva predstavljaju efikasno rešenje ovog problema; jer se ti neprijatni zvukovi koje slušni nerv skuplja iz organizma, najviše zbog slabijeg prijema spoljašnjih zvukova, jednostavno maskiraju zvucima iz okruženja koji su ponovo u potpunosti dostupni sa aparatima. A dugoročnim korišćenjem slušnih aparata tinitus se može, opet zavisno od uzroka zbog kojih je nastao, – delimično ili u potpunosti i realno otkloniti.

 • Već ste napravili prvi korak ka boljem slušanju, čitanjem prethodnih tekstova i razumevanjem problema sa sluhom.
 • Čekanje je gubljenje dragocenog vremena za Vaš sluh, zato treba krenuti dalje. Slušni aparati su danas pristupačni skoro svakom budžetu kroz primeren program otplate, gotovo su nevidljivi i, što je najvažnije, kvalitativno menjaju život.
 • Naš zadatak je da Vam damo optimalne predloge slušnih aparata i potom ih implementiramo. Pri tome uzimamo u obzir vaše slušne potrebe, stil života i vaš predviđeni budžet za rešavanje problema sa sluhom.
 • Treba naći odgovarajuće i efikasno rešenje – Tehnologija i izgled slušnih uređaja danas sigurno omogućavaju da se ponovo dobro čuje uz visok stepen diskrecije. Ali, uz uslov da se prođe period prilagođavanja i navikavanja mozga na slušanje preko aparata, kao i da se pravilno koristi po uputstvima i dobijenim savetima.
 • Nakon perioda prilagođavanja od 45 dana (što je audiološki dokazan period potreban da se mozak potpuno navikne da sluša preko slušnih aparata), možete odustati i vratiti aparate. Naše dugogogodišnje iskustvo je pokazalo, da svako ko želi dobro da čuje pomoću aparata, posle perioda prilagođavanja i našeg zajedničkog minimalnog truda, to i postiže.
 • Krajnji cilj je postići potpunu slušnu rehabilitaciju – To znači potpuno navikavanje na slušne aparate uz njihovu redovnu upotrebu, i uz propisano održavanje čistoće ušnih kanala i samih aparata, a da bi njihova funkcionalnost uvek bila maksimalna, odnosno da se uvek dobija maksimum od slušnih aparata.

PREDRASUDA: „Slušni aparati su ružni i nezgrapni, neudobni, i izgledaću staro noseći ih“ – ČINjENICA: Da li ste videli slušne aparate novije tehnologije? Dizajn aparata je postao manji, finiji i veoma su laki. Postoji širok izbor stilova slušnih aparata kako bi se prilagodili svakoj vrsti oštećenja sluha i načinu života korisnika.

 

PREDRASUDA: „Slušni aparati su suviše skupi“ – ČINjENICA: Slušni aparati su ulaganje u vaše zdravlje. Cena slušnog aparata sastoji se od troškova istraživanja i razvoja, proizvodnje i naknada za profesionalne usluge. Kada podelite trošak slušnog aparata sa brojem sati njegovog korišćenja u toku dana, i to sagledate i obračunate na period od 7-8 godina, cena neće izgledati tako visoka.

 

PREDRASUDA: „Prestar sam i neću se snaći sa aparatima“ – ČINjENICA: Starosno doba naših korisnika obuhvata sve uzraste, od mladih, preko odraslih pa sve do stogodišnjaka. Čak i ako ste sigurni da imate još samo nekoliko meseci na zemlji, zašto ne biste želeli da dobro čujete do kraja svog života? Slušni aparati zahtevaju osnovno održavanje, malo čišćenja i zamenu baterija. Jednom kada otkrijete sve pogodnosti koje dolaze sa boljim sluhom, shvatićete da to daleko prevazilazi „opterećenje“ od nekoliko minuta održavanja.

 

Ako zbog bilo kojeg od ovih razloga izbegavate razgovor sa stručnjakom za slušne tehnologije, ne trebate više čekati. U kontaktu i saradnji sa nama dobićete profesionalnu pomoć da uspešno prođete put do pune rehabilitacije vaše slušne sposobnosti i normalnog funkcionisanja u svim životnim situacijama.