Vrste (tipovi) slušnih aparata

Osnovne vrste (tipovi) slušnih aparata po izgledu i načinu korišćenja su:

  • mini Zaušni sa risiverom u uhu (RIE)
  • Kanalni - koji se nose u uhu (ITE)
  • Zaušni - koji se nose iza uha (BTE)

Izbor vrste najviše zavisi od želje korisnika, ali treba sagledati i druge faktore... Ipak, ako nije problematičan uticaj ograničavajućih faktora i naši stručnjaci nemaju suštinskih primedbi - ispunjavamo želje korisnika...