UPITNIK - za osobe koje koriste ili su koristile slušne aparate

Ovaj upitnik je za osobe koje koriste ili su koristile slušne aparate.

Iz skoro dvadesetogodišnje prakse naših stručnjaka, evidetno je da značajan broj korisnika slušnih aparata nije potpuno zadovoljan dosadašnjim rešenjem. Razlozi za to mogu biti različiti: od lošeg izbora modela aparata, pa do nepravilnog korišćenja i održavanja, a često i do nedovoljno preciznog podešavanja aparata... 

Obzirom na suštinski napredak u slušnoj tehnologiji poslednjih godina i novim načinima aplikacije slušnih aparata, a uz potrebno profesionalno znanje i iskustvo - garantujemo da će Vaše novo rešenje biti efikasno i pouzdano.

UPITNIK za osobe koje koriste ili su nekada koristile slušne aparate

U roku od 24 časa dobiće e-mejl od nas sa procenom oštećenja sluha i predlozima mogućih rešenja, posle toga možemo Vas pozvati radi daljih objašnjenja i kontakta. Ako ste zainteresovani za konkretnu ponudu naših aparata pogledajte: SHOP-PORUČITE