UPITNIK - za osobe koje do sada nisu koristile slušne aparate

Ova Upitnik je za osobe koje se suačavaju sa problemom oštećenog sluha, a do sada nisu koristile slušne aparata.

Izborom i davanjem odgovarajućih odgovora na pitanja, razumećete bolje problem sa sluhom, a nama dati dovoljno informacija da Vam predložimo moguća rešenja i kako do njih što jednostavnije doći.

UPITNIK za osobe koje do sada nisu koristile slušne aparate

U roku od 24 časa dobiće e-mejl od nas sa procenom oštećenja sluha i predlozima mogućih rešenja, posle toga možemo Vas pozvati radi daljih objašnjenja i kontakta. Ako ste zainteresovani za konkretnu ponudu naših aparata pogledajte: SHOP-PORUČITE