Pomoć zdravstvenog osiguranja za slušni aparat

Ukoliko osiguranik ispuni uslove da dobije propisani iznos za nabavku slušnog aparata u vidu naloga za slušno pomagalo, maloprodajna cena se umanjuje za vrednost overenog naloga.

Odrasli imaju pravo na nalog za jedan slušni aparat, a deca na nalog za dva slušna aparata.

Vrednost naloga Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO) za slušno pomagalo (sa PDV-om) je: 27.500,00 dinara za odrasle, a za decu po 33.000,00 dinara, odnosno 66.000,00 dinara ukoliko dete treba da koristi aparate obostrano.

Uslovi za nalog RFZO-a:

1) za penzionere i nezaposlena lica - da je oštećenje sluha na oba uha u dve tačke govornog područija* minimalno na 70 dB (nalog se zanavlja posle 7 godina);

2) za zaposlena lica - da je oštećenje sluha na oba uha u dve tačke govornog područija* minimalno na 45 dB (nalog se zanavlja posle 7 godina);

3) za decu - da je potrebno korišćenje slušnih aparata (nalog se zanavlja posle 2 godine, a važi i za studente do 27 godina).

*Govorno područije čine frekvencije na: 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz i 4000 Hz.

Vrednost naloga Vojnog fonda zdravstvenog osiguranja (SOVO) za slušno pomagalo (sa PDV-om) je: od 49.000,00 do 62.000,00 dinara zavisno od odobrenog modela slušnog aparata (dok nalog slušnog aparata sa tinitus maskerom vredi 80.000,00 dinara).

Uslov je da je vojni osiguranik ima oštećenje sluha za koje je potrebno korišćenje slušnog aparata, a po svetskim standardima to znači da je oštenje u govornom područiju na 40 dB, odnosno da je probom utvrđeno da korisniku odgovara korišćenje aparata jer čuje bolje.

Vojni osiguranici mogu dobiti nalog za jedan (nalog se zanavlja posle 4 godine), a deca vojnih osiguranika za dva slušna aparata (nalog se zanavlja posle 2 godine, a važi i za studente do 27 godina).