Tehnologija preklapanja frekvetnih kanala (Wrapping technology) za kontrolu pojačanja - Ova GN tehnologija je jedinstvena u industriji jer omogućava da frekventni kanali pokrivaju frekventne opsege različite širine koji se preklapuju. Time se simulira način na koji su raspoređene slušne ćelije (dlačice) u pužu unutrašnjeg uha. Ove slušne ćelije (dlačice) primaju zvučni talas i indukuju impulse koje centri u mozgu prepoznaju kao zvuk. Na ovaj način je ovom tehnologijom postignuta prirodnost zvuka iz slušnog aparata. U softveru za podešavanje slušnih aparata, a zavisno od tehnološkog nivoa omogućeno je 4, 6, 8, 12 ili 14 klizača za fino podešavanje pojačanja prema audiogramu oštećenja sluha, mada je pojačanje koje preračunava softver uglavnom sasvim optimalno za korisnika. Posle perioda slušne rehabilitacije (koji traje oko 45 dana), finim podešavanjem se postiže potpuna pokrivenost slušnog oštećenja i time visok stepen iskorišćenosti tehnologije slušnih aparata.

Najnovija GN procesorska platforma - daje puniji, bogatiji i jasniji zvuk kojim se postiže do 20% bolja percepcija zvuka okruženja i razumevanje u komplkovanim zvučnim okruženjima.

Adaptivna redukcija buke smanjuje neželjenu pozadinsku buku bez uticaja na kvalitet razumevanja govora. Time korisnik dobija visoku udobnost i komfor slušanja u različitim zvučnim okruženjima.

Kalibracija za podešavanje Sistema za sprečavanje pištanja ili zujanja aparata - a koje se javlja kada se aparatu prinese telefon ili ruka, a može se pojaviti i prilikom žvakanja, grljenja ili naglih pokreta glavom. Razlog za pojavu ovog efekta je taj što u tim situacijama se već jednom pojačani zvuk preko aparata, a koji delimično izađe iz ušnog kanala, ponovo pojačava. Naprednim Sistemom za sprečavanje pištanja koji se individualno kalibriše prema ušnom kanalu korisnika, a koji je vodeći u slušnoj industriji, ovaj problem se rešava u realnom vremenu. Time su omogućena otvorena podešavanja i velike ventilacije na kanalnim aparatima ili umetcima za zaušne aparate, a da pri tome budu pokrivena veoma velika oštećenja sluha. Suština ove jedinstvene tehnologije jeste u tome da se u zoni rizika za pojavljivanje pištanja (koja se utvrđuje kalibracijom) omogućava svo potrebno pojačanje, bez smanjivanja ili ograničavanja visokih tonova, koji najviše i izazivaju pištanje. Upravo ova tehnička karakteristika je jasna granica između kvalitetnih slušnih aparata i onih nešto jeftinijih, ali dosta manje kvalitetnih, kod kojih je problem pištanja "rešen" ograničavanjem pojačanja u visokim frekvencijama, a koje su presudne za razumevanje u grupnim razgovorima i bučnom okruženju.

Redukcija mikrofonske buke - To je niskofrekventna buka, npr. prilikom rada frižidera ili računara, koja može biti veoma neprijatna u tihom okruženju. Viši nivo redukcije ove buke daje veću udobnost korisniku.

Premeštanje frekvencija - podrazumeva premeštanje tonova iz visokog frekvencijskog opsega u niži u realnom vremenu. To se radi kada korisnik nema ostatke sluha u visokim frekvencijama ili kada su te frekvencije dosta oštećene a niže očuvanije, čime se može olakšati navikavanje na zvuk preko slušnog aparata. Ova karakteristika je ono što omogućava razumevanje u bučnom okruženju osobama koje imaju takvu vrstu oštećenja sluha.

Generator tona za maskiranje tinitusa - je poseban i složen sistem koji omogućava da se osobama koje imaju tinitus (zujanje ili pištanje u ušima) pomogne maskiranjem tog neprijatnog zvuka koji se inače lekovima veoma teško i u malom broju slučajeva može samo delimično ublažiti. Obzirom na složenost problema tinitusa i velikog broja različitih uzroka njegovog javljanja, time je i komplikovano ali moguće njegovo maskiranje, osim u slučajevima kada je tinitus centralni i nije vezan direkto za slušni mehanizam. Dakle, utvrđivanje: da li se može slušnim aparatima pomoći osobama koje imaju tinitus, jedino je moguće probama i pažljivim ispitivanjem. Posle dugotrajnog korišćenja slušnih aparata moguće je i da se tinitus potpuno izgubi i kada se skinu aparati, ali to se ne može garantovati i zavisi od slučaja do slučaja.

Auto telefon - je automatski program koji se može uključiti pomoću posebnog magneta koji se postavlja na telefon (fiksni ili mobilni) da bi se lakše i bez smetnji mogao voditi telefonski razgovor. A kada se telefon odmakne od slušnog aparata, automatski se vraća program na kome je aparat prethodno radio.

Nano zaštita - je tanak sloj posebnog materijala kojim je slušni aparat premazan i koji sprečava zadržavanje kapljica vode na aparatu, čime se postiže zaštita u slučaju kada se korisnik npr. nađe na kiši i pokisne.