Tehnologija i cene

Tehnološki nivoi slušnih aparata (kao i kod drugih elektronskih uređaja) najviše uslovljavaju cenu koštanja ovih sofisticiranih uređaja.

Zavisno od tehnoloških nivoa formiraju se cenovne klase na čiji opseg (odnosno raspon cena u jednoj klasi) mogu uticati i dodatni faktori, kao npr. tip aparata od koga zavisi kako se aparat implementira: da li je potrebna izrada po otisku ušnog kanala ili da li se uz aparat koristi risiver...

Odgovarajući izbor tehnološkog nivoa od suštinskog je značaja za krajnje zadovoljstvo klijenta tokom korišćenja slušnog aparata.

Na Vama je da se informišete prvo o  Tehnološkim nivoima slušnih aparata , a na nama da Vam pomognemo da odaberete odgovarajući nivo u zavisnosti od vaših finansijskih mogućnosti i budžeta. Da bi ste stekli predstavu o cenama slušnih aparata progledajte temu:  Cenovne klase slušnih aparata