Kanalni slušni aparati (ITE)

Ukolike želite da slušni aparat stoji samo u uhu, a da nemate ništa iza uha, onda su kanalni slušni aparati pravi izbor za Vas.

Izborom tehnološkog nivoa (klase aparata) prema Vašim potrebama, željama i finansijskim mogućnostima i uz naše savete i podešavanja - ostvarićete cilj: da ponovo razumete dobro kao nekad...

Ready CIC

Tehnološki nivoi (od 2-6):
  SREDNJI do PREMIJUM

Ready ITC

Tehnološki nivoi (od 2-6):
  SREDNJI do PREMIJUM

Share 10 CIC

Tehnološki nivo:
STANDARD

Share 312 ITC

Tehnološki nivo:
STANDARD