Share 10 CIC

Tehnološki nivo: STANDARD

Ovo je najdiskretniji tip slušnog aparata koji je smešten duboko u ušnom kanalu. Predviđen je za oštećenja sluha od umerenih do srednje-teških. Daje standardno dobar zvuk, a sistem kalibracije omogućava velike ventilacione otvore čime se postiže prirodnost zvuka i sprečava osećaj začepljenosti.

Veličina baterije: 10

Dostupni su u 2 jačine maksimalne izlazne snage: NP (normalne jačine) i HP (visoke jačine) - tako da se njima može izaći u susret najvećem broju korisnika koji ranije nisu mogli koristiti kanalne aparate zbog veličine oštećenja sluha.

Osnovne tehnološke karakteristike (svojstva) ovog modela su:

  • Tehnologija preklapanja frekvetnih kanala
  • Kalibracija za podešavanje Sistema za sprečavanje pištanja ili zujanja aparata
  • Redukcija mikrofonske buke
  • Auto telefon
  • Nano zaštita

Pogledajte:

 cenovne klase  - prikazuju okvirne cene tehnološkog nivoa

 Tehnološke karakteristike (svojstva)