Kanalni sa baterijom 312

Kanalni aparati koji koriste bateriju br. 312 (prvi veći model) može biti, zbog dodatnih funkcionalnosti, i prvi izbor onih koji žele da koriste kanalne slušne aparata, osim u slučaju kada diskretnost nije najbitniji kriterijum za izbor aparata.

Kada imaju jedan mikrofon mogu se napraviti kao potpuno kanalni, tako da je mala razlika u izgledu. Modeli sa dva mikrofona, zavisno od tehnološkog nivoa, omogućavaju bolje razumevanje u bučnim okruženjima. Na aparatu može biti i dodatna kontrola za glasnoću i/ili dugme za promenu programa rada. Dok se bežični modeli mogu bežično programirati, kontrolisati pomoću daljinca i/ili preko aplikacije sa pametnog telefona, a može se i direktno do njih prenositi audio signal iz spoljnjih uređaja (TV-a, telefona, računara...).

Ready ITC

Tehnološki nivoi (od 2-6):
 SREDNJI do PREMIJUM

Share 312 ITC

Tehnološki nivo:
STANDARD