Ready ITC

Tehnološki nivoi (od 2 do 6): SREDNJI do PREMIJUM

Ready ITC kanalni slušni aparati omogućavaju korisnicima kanalnih aparata dodatne funkcionalnosti: W - bežičnu povezanost; DW - drugi mikrofon uz bežičnu povezanost

Ovi slušni aparati najnovije tehnološke platforme su lagani, pravljeni po meri ušnog kanala, nešto primetniji u kanalu od CIC modela, ali zbog drugog mikrofona imaju adaptivnu funkciju usmerenja na govor i time omogućavaju efikasnije razumevanje u bučnom okruženju.

Varijanta Ready ITC 3 uključuje bežični prenos audio signala iz eksternih audio uređaja (TV-a, sterea, računara, pametnog telefona), kao i mogućnost korišćenja aplikacije za pametni telefon kojom je moguće dodatno kontrolisati aparate.

Veličina baterije: 312

Dostupni su u 4 jačine maksimalne izlazne snage: LP (niske jačine), MP (srednje jačine), HP (visoke jačine) i UP (ultra jačine) - tako da je moguće pokriti gotovo sve veličine oštećenja sluha.

Osnovne tehnološke karakteristike (svojstva) ovih modela po tehnološkim nivoima (2, 3 , 4 & 6) (broj u zagradi iza svojstva pokazuje od kog tehnološkog nivoa je dostupno to svojsto, a sledeći nivoi ga podrazumevano sadrže) su:

 • Tehnologija preklapanja frekvetnih kanala (2)
 • Najnovija GN procesorska platforma (2)
 • Adaptivna redukcija buke (2)
 • Kalibracija za podešavanje Sistema za sprečavanje pištanja ili zujanja aparata (2)
 • Redukcija mikrofonske buke (2)
 • Premeštanje frekvencija (2)
 • Generator tona za maskiranje tinitusa (2)
 • Auto telefon (2)
 • Nano zaštita (2)
 • Usmerenje fokusirano na govor (2)
 • Daljinska kontrola 2 (2)
 • Bežični prenos zvuka sa TV-a i audio uređaja (3)
 • Bežični prenos zvuka preko mikro mikrofona (3)
 • Bežični prenos zvuka sa mobilnog telefona (3)
 • Aplikacija za pametni telefon (3)

Pogledajte:

 cenovne klase  - prikazuju okvirne cene tehnološkog nivoa

 Tehnološke karakteristike (svojstva)  


VideoDownload