Potpuno kanalni sa baterijom 10

Kanalni slušni aparati koji koriste najmanju bateriju br. 10 su zbog toga i najdiskretnije rešenje (pogotovu za muškarce koji nemaju isuviše uske ušne kanale).

Nivo diskretnosti, dakle, zavisi od veličine ušnog kanala, ali i od oblika ušne školjke. U svakom slučaju trudimo se da diskretnost bude što veća. Varijante modela koji se markentiški nazivaju duboko-u-kanalu (DIC) ili nevidljiv-u-kanalu (IIC) su za manja oštećenja sluha jer se koriste manji risiveri (i time slabiji) da bi aparat mogao biti što dublje u ušnom kanalu.

Ready CIC

Tehnološki nivoi (od 2-6):
  SREDNJI do PREMIJUM

Share 10 CIC

Tehnološki nivo:
STANDARD