Share 312 ITC

Tehnološki nivo: STANDARD

Ovo je tip kanalnog slušnog aparata koji koristi veću bateriju (koja time duže traje), ima mogućnost većeg pojačanja od potpuno kanalnog, lakši je za rukovanje osobama koje imaju slabu motoriku, i to sve uz funkcionalnost kanalnog aparata da se jednostavno stavi u uho i dobro čuje. Predviđen je za oštećenja sluha od umerenih do teških. Daje standardno dobar zvuk, a sistem kalibracije omogućava velike ventilacione otvore čime se postiže prirodnost zvuka i sprečava osećaj začepljenosti.

Veličina baterije: 312

Dostupni su u 2 jačine maksimalne izlazne snage: NP (normalne jačine) i HP (visoke jačine) - tako da se njima može izaći u susret najvećem broju korisnika koji ranije nisu mogli koristiti kanalne aparate zbog veličine oštećenja sluha.

Osnovne tehnološke karakteristike (svojstva) ovog modela su:

  • Tehnologija preklapanja frekvetnih kanala
  • Kalibracija za podešavanje Sistema za sprečavanje pištanja ili zujanja aparata
  • Redukcija mikrofonske buke
  • Auto telefon
  • Nano zaštita

Pogledajte:

 cenovne klase  - prikazuju okvirne cene tehnološkog nivoa

 Tehnološke karakteristike (svojstva)