RIE sa baterijom 312

mini Zaušni slušni aparati sa risiverom (zvučnikom) u uhu koriste bateriju br. 312 koja omogućava da kućište aparata bude veoma diskretno.

Izborom tehnološkog nivoa (klase aparata) prema Vašim potrebama, željama i finansijskim mogućnostima i uz naše savete i podešavanja - ostvarićete cilj: da ponovo razumete dobro kao nekad...

Ready 61 RIE

Tehnološki nivoi (od 2 do 6):
SREDNJI od PREMIJUM

Share 60 RIE

Tehnološki nivo:
 SREDNJI