Ready 61 RIE

Tehnološki nivoi (od 2-6): SREDNJI do PREMIJUM

Ready 61 RIE mini zaušni slušni aparati sa risiverom u uhu omogućavaju korisnicima udobnost otvorenog podešavanja, funkcionalnost od srednjeg do premijum tehnološkog nivoa i najveću moguću diskretnost RIE 61 modela. 

DRW oznaka znači da je moguće bežično povezivanje i da postoji drugi mikrofon koji omogućava adaptivnu funkciju usmerenja na govor i time omogućavaju efikasnije razumevanje u bučnom okruženju.

Od modela Ready 61 RIE 3 uključen je bežični prenos audio signala iz eksternih audio uređaja (TV-a, sterea, računara, pametnog telefona), kao i mogućnost korišćenja aplikacije za pametni telefon kojom je moguće dodatno kontrolisati aparate.

Veličina baterije: 312

Risiveri (zvučnici) se mogu menjati zavisno od veličine oštećenja sluha, čime su RIE aparati veoma pogodni za rešavanje obostranog oštećenja sluha kada je razlika u oštećenju između dva uha velika. Takođe, u slučaju veće promene sluha tokom posle više godina korišćenja aparata, jednostavno se može staviti jači risiver.

Risiveri su dostupni su u 4 jačine maksimalne izlazne snageLP (niske jačine), MP (srednje jačine), HP (visoke jačine) i UP (ultra jačine) - tako da je moguće pokriti sve veličine oštećenja sluha.

Osnovne tehnološke karakteristike (svojstva) ovih modela po tehnološkim nivoima (2, 3 , 4 & 6) (broj u zagradi iza svojstva pokazuje od kog tehnološkog nivoa je dostupno to svojsto, a sledeći nivoi ga podrazumevano sadrže) su: 

 • Tehnologija preklapanja frekvetnih kanala (2)
 • Najnovija GN procesorska platforma (2)
 • Adaptivna redukcija buke (2)
 • Kalibracija za podešavanje Sistema za sprečavanje pištanja ili zujanja aparata (2)
 • Redukcija mikrofonske buke (2)
 • Premeštanje frekvencija (2)
 • Generator tona za maskiranje tinitusa (2)
 • Auto telefon (2)
 • Nano zaštita (2)
 • Usmerenje fokusirano na govor (2)
 • Daljinska kontrola 2 (2)
 • Bežični prenos zvuka sa TV-a i audio uređaja (3)
 • Bežični prenos zvuka preko mikro mikrofona (3)
 • Bežični prenos zvuka sa mobilnog telefona (3)
 • Aplikacija za pametni telefon (3)

Pogledajte:

  cenovne klase   - prikazuju okvirne cene tehnološkog nivoa

 Tehnološke karakteristike (svojstva)