Share 60 RIE

Tehnološki nivo: SREDNJI

 cenovne klase  - prikazuju okvirne cene tehnološkog nivoa

Share 60 RIE mini zaušni slušni aparati sa risiverom u uhu omogućavaju korisnicima udobnost otvorenog podešavanja, funkcionalnost srednjeg tehnološkog nivoa uz 8 frekventnih, preklapajućih kanala i adaptivnu funkciju usmerenja na govor, čime je omogućeno efikasnije razumevanje u bučnom okruženju. 

Veličina baterije: 312

Risiveri (zvučnici) se mogu menjati zavisno od veličine oštećenja sluha, čime su RIE aparati veoma pogodni za rešavanje obostranog oštećenja sluha kada je razlika u oštećenju između dva uha velika. Takođe, u slučaju veće promene sluha tokom posle više godina korišćenja aparata, jednostavno se može staviti jači risiver.

Risiveri za ovaj model su dostupni su u 2 jačine maksimalne izlazne snage: NP (normalne jačine) i HP (visoke jačine) - tako da je moguće pokriti sve veličine oštećenja sluha osim onih najtežih.

Osnovne tehnološke karakteristike (svojstva) ovog modela su: 

  • Tehnologija preklapanja frekvetnih kanala
  • Adaptivna redukcija buke
  • Kalibracija za podešavanje Sistema za sprečavanje pištanja ili zujanja aparata
  • Redukcija mikrofonske buke
  • Auto telefon
  • Nano zaštita
  • Usmerenje fokusirano na govor

Pogledajte:

 Tehnološke karakteristike (svojstva) 


VideoDownload