RIE sa baterijom 13

mini Zaušni sa risiverom (zvučnikom) u uhu koji koriste bateriju br. 13 - pored diskretnosti i funkcionalnosti RIE aparata, omogućavaju i duže trajanje baterije, jer se baterija br. 13 inače koristi za standardne zaušne aparate.

Izborom tehnološkog nivoa (klase aparata) prema Vašim potrebama, željama i finansijskim mogućnostima i uz naše savete i podešavanja - ostvarićete cilj: da ponovo razumete dobro kao nekad...

Ready 62 RIE

Tehnološki nivoi (od 2-6):
SREDNJI do PREMIJUM