Ready Power BTE

Tehnološki nivoi (od 2-6): SREDNJI do PREMIJUM

Ready Power BTE (DRW) su savremeni zaušni slušni aparati koji su predviđeni za srednja i srednje-teška oštećenja sluha. Za korisnike koji već koriste zaušne aparate i koji su navikli na ovaj tip aparata, predstavlja optimalno rešenje i veliki pomak u kvalitetu zvuka koji dobijaju preko aparata od SREDNJEG do PREMIJUM tehnološkog nivoa. Preporučuje se korišćenje uz individualni umetak (olivu), na kome je moguće ostaviti veliku ventilaciju zbog naprednog sistema kalibracije.

DRW oznaka znači da je moguće bežično povezivanje i da postoji drugi mikrofon koji omogućava adaptivnu funkciju usmerenja na govor i time omogućavaju efikasnije razumevanje u bučnom okruženju.

Varijanta Ready Power BTE 3 uključuje bežični prenos audio signala iz eksternih audio uređaja (TV-a, sterea, računara, pametnog telefona), kao i mogućnost korišćenja aplikacije za pametni telefon kojom je moguće dodatno kontrolisati aparate.

Veličina baterije: 13

Osnovne tehnološke karakteristike (svojstva) ovog modela u varijantama 2&3 su: 

 • Tehnologija preklapanja frekvetnih kanala (2)
 • Najnovija GN procesorska platforma (2)
 • Adaptivna redukcija buke (2)
 • Kalibracija za podešavanje Sistema za sprečavanje pištanja ili zujanja aparata (2)
 • Redukcija mikrofonske buke (2)
 • Premeštanje frekvencija (2)
 • Generator tona za maskiranje tinitusa (2)
 • Auto telefon (2)
 • Nano zaštita (2)
 • Usmerenje fokusirano na govor (2)
 • Daljinska kontrola 2 (2)
 • Bežični prenos zvuka sa TV-a i audio uređaja (3)
 • Bežični prenos zvuka preko mikro mikrofona (3)
 • Bežični prenos zvuka sa mobilnog telefona (3)
 • Aplikacija za pametni telefon (3)

Pogledajte:

 cenovne klase  - prikazuju okvirne cene tehnološkog nivoa

 Tehnološke karakteristike (svojstva)