Ready Open BTE

Tehnološki nivoi (od 2 do 6):  SREDNJI do PREMIJUM

Ready Open BTE (DRW) zaušni slušni aparati sa otvorenim podešavanjem u uhu omogućavaju korisnicima udobnost otvorenog podešavanja, diskretnost i istovremeno jednostavnost korišćenja, uz funkcionalnost srednjeg-višeg teh. nivoa.

DRW oznaka znači da je moguće bežično povezivanje i da postoji drugi mikrofon koji omogućava adaptivnu funkciju usmerenja na govor i time omogućavaju efikasnije razumevanje u bučnom okruženju.

Varijanta Ready Open BTE 3 uključuje bežični prenos audio signala iz eksternih audio uređaja (TV-a, sterea, računara, pametnog telefona), kao i mogućnost korišćenja aplikacije za pametni telefon kojom je moguće dodatno kontrolisati aparate.

Veličina baterije: 13

Osnovne tehnološke karakteristike (svojstva) ovih modela po tehnološkim nivoima (2, 3 , 4 & 6) (broj u zagradi iza svojstva pokazuje od kog tehnološkog nivoa je dostupno to svojsto, a sledeći nivoi ga podrazumevano sadrže) su:  

 • Tehnologija preklapanja frekvetnih kanala (2)
 • Najnovija GN procesorska platforma (2)
 • Adaptivna redukcija buke (2)
 • Kalibracija za podešavanje Sistema za sprečavanje pištanja ili zujanja aparata (2)
 • Redukcija mikrofonske buke (2)
 • Premeštanje frekvencija (2)
 • Generator tona za maskiranje tinitusa (2)
 • Auto telefon (2)
 • Nano zaštita (2)
 • Usmerenje fokusirano na govor (2)
 • Daljinska kontrola 2 (2)
 • Bežični prenos zvuka sa TV-a i audio uređaja (3)
 • Bežični prenos zvuka preko mikro mikrofona (3)
 • Bežični prenos zvuka sa mobilnog telefona (3)
 • Aplikacija za pametni telefon (3)

Pogledajte:

 cenovne klase  - prikazuju okvirne cene tehnološkog nivoa

 Tehnološke karakteristike (svojstva)