Gain SP BTE 2&3

Tehnološki nivoi: SREDNJI & VIŠI

Gain Super Power BTE 2&3 su zaušni slušni aparati za najteža oštećenja sluha, pa čak i ako postoje samo mali ostatci sluha, ovi aparati pomažu da se čuje zvuk i olakšavaju komunikaciju osobama koje imaju ovakva oštećenja sluha. Koriste bateriju broj 675 koja obezbeđuje dovoljno snage i optimalnu dužinu trajanja. Zavisno od ostataka sluha na visokim frekvencijama, preporučuje se varijanta 2 ili 3. Podrazumeva se korišćenje silikonskih (mekih) individualnih umetaka. A sistem kalibracije obezbeđuje stabilan i komforan zvuk i pri najvećim pojačanjima koji se mogu dobiti preko slušnih aparata.

Veličina baterije: 675

Osnovne tehnološke karakteristike (svojstva) ovih modela po tehnološkim nivoima (2 & 3) (broj u zagradi iza svojstva pokazuje od kog tehnološkog nivoa je dostupno to svojsto, a sledeći nivo ga podrazumevano sadrži) su:  

  • Tehnologija preklapanja frekvetnih kanala (2)
  • Adaptivna redukcija buke (2)
  • Kalibracija za podešavanje Sistema za sprečavanje pištanja ili zujanja aparata (2)
  • Redukcija mikrofonske buke (2)
  • Premeštanje frekvencija (3)
  • Auto telefon (2)
  • Nano zaštita (2)
  • Usmerenje fokusirano na govor (3)

Pogledajte:

 cenovne klase  - prikazuju okvirne cene tehnološkog nivoa

 Tehnološke karakteristike (svojstva)