Ready HP BTE

Tehnološki nivoi (od 2 do 6):  SREDNJI do PREMIJUM

Ready High Power BTE 2&3 (DRW) su savremeni zaušni slušni aparati koji su predviđeni za teška oštećenja sluha koji koriste bateriju broj 13 i zbog toga su značajno manji od modela koji koriste veću bateriju br. 675. Preporučuju se za decu koja imaju teška oštećenja sluha i odrasle korisnike koji već dugo koriste slušne aparate, jer pružaju savremen i stabilan zvuk na velikim pojačanjima koji se postiže, između ostalog, metalnom kukom i odgovarajućom kalibracijom prema individualnom umetku. Tehnološki nivi od SREDNJEG do PREMIJUM daju mogućnost optimalanog izbora za sve korisnike koji imaju velika oštećenja sluha. 

DRW oznaka znači da je moguće bežično povezivanje i da postoji drugi mikrofon koji omogućava adaptivnu funkciju usmerenja na govor i time omogućavaju efikasnije razumevanje u bučnom okruženju.

Varijanta Ready High Power BTE 3 uključuje bežični prenos audio signala iz eksternih audio uređaja (TV-a, sterea, računara, pametnog telefona), kao i mogućnost korišćenja aplikacije za pametni telefon kojom je moguće dodatno kontrolisati aparate.

Veličina baterije: 13

Osnovne tehnološke karakteristike (svojstva) ovih modela po tehnološkim nivoima (2, 3 , 4 & 6) (broj u zagradi iza svojstva pokazuje od kog tehnološkog nivoa je dostupno to svojsto, a sledeći nivoi ga podrazumevano sadrže) su: 

 • Tehnologija preklapanja frekvetnih kanala (2)
 • Najnovija GN procesorska platforma (2)
 • Adaptivna redukcija buke (2)
 • Kalibracija za podešavanje Sistema za sprečavanje pištanja ili zujanja aparata (2)
 • Redukcija mikrofonske buke (2)
 • Premeštanje frekvencija (2)
 • Generator tona za maskiranje tinitusa (2)
 • Auto telefon (2)
 • Nano zaštita (2)
 • Usmerenje fokusirano na govor (2)
 • Daljinska kontrola 2 (2)
 • Bežični prenos zvuka sa TV-a i audio uređaja (3)
 • Bežični prenos zvuka preko mikro mikrofona (3)
 • Bežični prenos zvuka sa mobilnog telefona (3)
 • Aplikacija za pametni telefon (3)

Pogledajte:

 cenovne klase  - prikazuju okvirne cene tehnološkog nivoa

 Tehnološke karakteristike (svojstva)